Zagrożenia

We współczesnym świecie coraz więcej firm prowadzi szeroko zakrojone kampanie marketingowe. Ich celem jest promowanie wizerunku, dotarcie do jak największej rzeszy klientów czy też zwiększenie ilości sprzedawanych produktów. Strategie jakie w tym celu obierają są różne.

Zdarza się niejednokrotnie, że w celu reklamy niektóre firmy uciekają się do nieuczciwych praktyk, a jedynym przyświecającym im celem jest sprzedaż swojego produktu. Przykładem mogą być firmy oferujące wyroby tytoniowe, alkoholowe czy inne, które powinny być dostępne jedynie dla pełnoletnich. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że mimo zastrzeżenia, że produkt przeznaczony jest dla osób powyżej osiemnastego roku życia, reklama trafia do niepełnoletnich odbiorców i kusi. Obecnie takie celowe działania są coraz rzadsze z powodu restrykcyjnego prawa, jednak cały czas nie zostały wykorzenione na zawsze. Dlatego należy szczególnie uważać na reklamy tak powszechne w Internecie, na różnych stronach, szczególnie tych z których korzysta młodzież. Jak pokazują najnowsze badania do nadużyć tego typu najrzadziej dochodzi w reklamach, które prezentowane są w środkach masowego przekazu.

Prawdopodobnie jest to spowodowane restrykcjami obowiązującymi w radio czy telewizji. Reklamy, które nie powinny być oglądane przez najmłodszych są zazwyczaj prezentowane dopiero o późnych porach i w czasie przerw w filmach dla dorosłych. Również reklamy radiowe tego typu pojawiają się dopiero w późnych godzinach nocnych. Czuwają nad tym specjalnie powołane rady i komisje.

praca mazowieckie

Zagrożenia