Wszechobecne media

zjawiska nadprzyrodzone

Media są wszechobecne we współczesnych czasach. Ludzie spotykają mass media – czyli środki przekazu na każdym kroku. Do głównych przedstawicieli mediów zalicza się telewizję, gazetę, internet, radio oraz książkę. Wywołują one wielki wpływ na człowieka i posiadają one określone funkcje. Ich zadaniem jest bezpośrednie wpływanie na odbiorców. Główną funkcją środków przekazu jest funkcja informacyjna. Media za zadanie mają przekazywać ludziom informacje o sytuacjach bądź wydarzeniach przekazywanych na bieżąco. Informacje te przesyłane są z kraju jak i ze świata. Dzięki mediom poszczególne jednostki w społeczeństwie łatwiej przyswajają sobie zmiany, innowacje oraz rozwój. Co więcej dzięki informacjom społeczeństwo informowane jest o rozkładach sił w polityce. Drugą równie istotną funkcją mediów jest funkcja wychowawcza. Celem mediów jest zatem kreowanie oraz popieranie istniejących już idei, autorytetów. Dzięki funkcji wychowawczej odbiorcy mediów mają być koordynowani oraz utrzymani w jednej wspólnocie charakterystycznej dla społeczeństwa.

zjawiska nadprzyrodzone

Wszechobecne media