Potrzeby klienta

Handel aktywny, zwany popularnie marketingiem stawia klienta w centrum zainteresowania firm oferujących różne dobra i usługi.

Powszechnie wiadomo, że bez konsumentów żadne przedsiębiorstwo istnieć nie może, dlatego też tak bardzo obecnie firmy koncentrują się na swoich klientach. Aby jak najlepiej spełnić wymagania społeczeństwa konieczne jest poznanie i wybadanie ich potrzeb. Dlatego pierwszym etapem wprowadzania strategii marketingowych są badania rynku. Dzięki nim można się dowiedzieć na jakie produkty i usługi istnieje największe zapotrzebowanie. Kolejnym krokiem jest ustalenie ceny i jego rozreklamowanie wśród społeczeństwa. Promując swoje produkty firmy uciekają się do różnych metod, korzystają też z różnorodnych form przekazu. Jak pokazują badania najskuteczniejsze są reklamy telewizyjne, ale są też jednocześnie stosunkowo kosztowne i nie każda firma może zainwestować w nie taki kapitał. Dlatego najczęściej korzysta się z usług firm projektujących reklamy w prasie kolorowej. Celem każdego rodzaju reklamy jest nie tylko rozpowszechnienie wizerunku firmy oraz ich produktów, ale jednocześnie wzbudzenie w kliencie potrzeby jego posiadania. Strategie marketingowe więc nie tylko odpowiadają na potrzeby konsumentów i nie tylko dopasowują się do ich wymagań, ale niejednokrotnie same mają na celu wzbudzić i kreować te potrzeby.

Dla firm długo istniejących na rynku i posiadających odpowiednią pozycję marketing daje możliwość zwiększenia sprzedaży, dotarcia do nowych grup konsumentów, a niejednokrotnie umożliwia rozszerzenie działalności poza granice kraju.

młyn do tworzyw sztucznych

Potrzeby klienta