Małe firmy

W obecnych czasach założenie firmy jest stosunkowo nietrudne. Dzięki dostępności do dofinansowań posiadanie własnego, dużego kapitału nie jest konieczne. Liczy się przede wszystkim kreatywność założyciela oraz ciekawy pomysł na swoją nową firmę.

Niestety, w dobie dominacji dużych korporacyjnych przedsiębiorstw, małym firmom, nawet tym które oferują ciekawe produkty, bardzo trudno wypracować sobie odpowiednią pozycję. Często pod naporem dużych firm, wszechobecnych szeroko zakrojonych, agresywnych niekiedy strategii marketingowych małe firmy są praktycznie niezauważane przez konsumentów. To powoduje, że ich zyski są bardzo niewielkie, z trudem wystarczają na utrzymanie działalności. Firmy nie dysponujące dużymi funduszami nie mogą pozwolić sobie na korzystanie z usług agencji reklamowych, dlatego też trudno im zostać zauważone. Niektórzy jednak właściciele, szczególnie młodzi i odważni, podejmują ryzyko i postanawiają pożyczyć od banków pieniądze na reklamę. Jest to postępowanie obarczone dużym ryzykiem, ale dla większości przynosi oczekiwane korzyści i pozwala na rozpowszechnienie swojej działalności i zyskanie grona konsumentów.

Jeśli firma taka naprawdę oferuje dobre jakościowo produkty lub rzetelne usługi to na pewno zyska uznanie wśród społeczeństwa i dalsze promowanie jej usług będzie odbywało się drogą tak zwanego marketingu szeptanego.

Ludzie będą ją sobie wzajemnie polecać i być może przyczyni się do wypracowania sobie tej początkowo małej firmie, swojej pozycji na rynku. Dodatkowo przyniesie wymierne korzyści w postaci zwiększonych zysków.

kampanie sms

Małe firmy